Vrijwaringsclausule

VRIJWARINGSVERKLARING JK het Markiezaat Rally 2019

U wordt verzocht de verklaring uit te printen en met pen in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende zal op 21 September 2019 deelnemen aan een AUTORALLY , georganiseerd door JK het Markiezaat Rally

Junior Kamer het Markiezaat te Bergen op Zoom.

Ondergetekende verklaart en aanvaardt:

– dat Junior Kamer het Markiezaat heeft meegedeeld zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om    een veilige en zo vlekkeloos mogelijke autorally te realiseren;

– Junior Kamer het Markiezaat noch bij de organisatie betrokken, op geen enkele wijze aansprakelijk      te stellen voor welke schade dan ook hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt,  toegebracht aan ondergetekende dan wel aan zijn of haar auto of oldtimer, duopassagier dan wel  andere passagiers of voor schade die ondergetekende toebrengt aan derden en Junior Kamer het  Markiezaat en de bij de organisatie betrokkenen in dit verband te vrijwaren tegen claims van derden;

– over de benodigde verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid te beschikken;

– in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig;

– te rijden op eigen risico en voor eigen rekening

– te beschikken over voldoende rijvaardigheid en voldoende fysieke gesteldheid voor deelname aan een autorally;

– dat de auto in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze deelname aan de autorally;

– dat de autorally voornamelijk op de openbare weg plaatsvindt en verkeerswetgeving derhalve geldt en dient te worden nageleefd;

– dat, indien van toepassing, de duopassagier eveneens deze vrijwaringsverklaring ondertekent.

Aldus opgemaakt Indien van toepassing:

Naam deelnemer:                                                 Naam duopassagier:

Adres:                                                                       Adres:

Geboortedatum:                                                    Geboortedatum:

Datum:                                                                     Datum:

Handtekening:                                                       Handtekening:

Vind hier de link naar de vrijwaringen clausule in PDF

Vrijwarings clausule