stichting MS Research

Stichting MS Research zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS bij volwassenen en kinderen. Daarnaast informeert zij een breed publiek over MS en zet zich in voor een goede kwaliteit van zorg voor alle mensen met MS. Hiervoor werkt de Stichting nauw samen met wetenschappers, neurologen, zorgverleners, mensen met MS, MS Vereniging Nederland en andere MS gerelateerde organisaties.

Subsidies voor MS-onderzoek

MS is nog niet te genezen. Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar om tot een oplossing te komen voor deze zenuwslopende ziekte.

De onderzoeksprojecten dankzij vele donateurs mogelijk worden gemaakt richten zich op vier hoofddoelen:

  1. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven bij mensen met MS
  2. Het verbeteren van de diagnose en prognose van MS
  3. Vaststellen van de oorzaken van MS
  4. Het vinden van behandelingen voor MS

Alleen onderzoeksprojecten met een hoge relevantie voor MS en van hoogstaande kwaliteit ontvangen een subsidie van de Stichting. Daarom worden alle subsidieaanvragen zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad.

MS centra

Professionals uit verschillende vakgebieden zijn betrokken bij onderzoek naar MS. In gespecialiseerde MS-centra bundelen experts op het gebied van o.a. onderzoek, diagnose, zorg en revalidatie hun krachten. Door deze nauwe samenwerking wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis over MS. Stichting MS Research erkent het belang van deze centra en geeft financiële steun aan, MS Centrum ErasMS RotterdamMS Centrum Noord-Nederland en de Nederlandse Hersenbank, deze centra behoren wereldwijd tot de top van het MS-onderzoek.

Meer weten over onderzoek naar MS? Bezoek onze websitevoor informatie over lopende onderzoeksprojecten.